کارت شارژ خرید

کارت شارژ خرید

خدمات نمایندگی فروش کارت شارژ sharjol.ir

برای تهیهکارت شارژ از راهنمای خرید استفاده نمائید . مقدار شارژ ، ایمیل و شماره مبایل  را انتخاب کنید و از طریق کارت بانکی خرید کارت شارژ کارت شارژ  را تهیه نمائید

از قسمت بالا خرید مورد نیاز  را انتخاب نمائید . طبق ترتیب مراحل خرید کارت شارژ پیش بروید